Kontakt:
+48 882 576 666

Email:
kontakt@servicesecurity.pl

WWW:
www.servicesecurity.pl

Centrum wiedzy:

 

Tutaj znajdą się materiały dotyczące systemów bezpieczeństwa.

Podział systemów na strefy:

 

- Strefa obwodowa

- Strefa zewnętrzna

- Strefa podejścia

- Strefa wewnętrzna

Double click to edit
Double click to editPodział systemów pełnej sygnalizacji ze względu na zagrożenia:

- systemy sygnalizacji włamania i napadu
- systemu sygnalizacji pożaru
- systemy telewizji przemysłowej
- systemy ochrony peryferyjnej

editPodział systemu sygnalizacji zagrożeń ze względu na strefu bezpieczeństwa:

- Ochrona peryferyjna - ochrona obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia.
1 strefa obszaru chronionego.

- Ochrona zewnętrzna - ochrona bezpośredniego otoczenia obiektu,
zabezpieczenia mechaniczne obiektu od zewnątrz, kraty, mury, inne przylegle budynki do obszaru chronionego.
2 strefa obszaru chronionego

- Ochrona wewnętrzna - ochrona przestrzeni wewnątrz obiektu,
wszystkich otworow drzwiowych i okiennych w budynku.
3 strefa obszaru chronionego.

edit
Dobór urządzeń alarmowych:

Przy doborze urządzeń alarmowych w każdej z powyższych stref należy uwzględnić
parametry techniczne stosowanych czujek oraz zminimalizować utrudnienia w codziennej pracy personelu obiektu..

edit
Klasy systemów alarmowych:

Polska Norma Systemy alarmowe PN-93/E-08390 z 01 stycznia 1994
wprowadziła klasyfikacje systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów transmisji alarmu.

SA1 - stosowana w obiektach o małym ryzyku szkód
(np. domy jednorodzinne, wielorodzinne).

SA2 - stosowana w obiektach o średnim ryzyku szkód
(np. wille, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie,
urzędy pocztowe, ma3e obiekty muzealne, mniej ważne obiekty sakralne).

SA3 - stosowana w obiektach o dużym ryzyku szkód (np. zakłady przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne, ważne obiekty sakralne i ich skarbce,i zakłady przemysłu zbrojeniowego).

SA4 - stosowana w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód
(np. wytwornie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne, inne obiekty o specjalnych wymaganiach).

editKlasy systemów alarmowych:

Polska Norma Systemy alarmowe PN-93/E-08390 z 01 stycznia 1994
wprowadziła klasyfikacje systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów transmisji alarmu.

SA1 - stosowana w obiektach o małym ryzyku szkód
(np. domy jednorodzinne, wielorodzinne)

SA2 - stosowana w obiektach o średnim ryzyku szkód
(np. wille, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie,
urzędy pocztowe, ma3e obiekty muzealne, mniej ważne obiekty sakralne).

SA3 - stosowana w obiektach o dużym ryzyku szkód
(np. zakłady przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne,
ważne obiekty sakralne i ich skarbce,oraz zakłady przemysłu zbrojeniowego.

SA4 - stosowana w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód
(np. wytwornie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne,
inne obiekty o specjalnych wymaganiach.

editKlasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych:

Klasa A - popularna,
Normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie wymagana ochrona przeciwsabotażowa.

Klasa B - standardowa.
Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólno dostępnymi narzędziami,
musza posiadać ochronę przeciwsabotażową, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centrale pod względem przerwy a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 30 sekund..

Klasa C - profesjonalna.
Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych
oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złozonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi,
lub przy takich probach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażowa,
podwyższoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod wzgledęm przerwy i zwarcia w okresach nie dłuzszych niz 1 sekunda,
a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 20 sekund.


Klasa S - specjalna.
Czujki wlamaniowe w tej klasie posiadaja uklady dostosowujace sie do pracy w warunkach zmiennych i zakloconych oraz uklady do samokontroli sprawnosci, nie moga dac sie zneutralizowac metodami zlozonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzedzi, lub przy takich probach powinien wywolany byc alarm, musza posiadac ochrone przeciwsabotazowa, podwyzszona odpornosc na zaklocenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny byc kontrolowane przez centrale pod wzgledem wszystkich zaklocen przeszkadzajacych w transmisji sygnalu z czujki do centrali w okresach nie dluzszych niz 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dluzszym niz 20 sekund.

Zapraszamy do współpracy - skorzystaj z naszych usług.

Zapoznania się z naszą ofertą.